Meer Bouwen met minder vergunningen

15-10-2014

Vanaf 1 november wordt het voor particulieren en ondernemers eenvoudiger om aan- of uit te bouwen aan hun woning of bedrijfsruimte. Ook worden de regels voor het plaatsen van bijgebouwen of andere kleine bouwwerken aan de achterzijde van een woning vereenvoudigd. Dat is goed nieuws want dat houdt in minder regels en versoepeling van de procedures. Vanaf deze plaats wil ik kort de belangrijkste wijzigingen aanstippen. Allereerst is er een grote wijziging in de diepte en hoogte van een aanbouw (uitbouw). Voorheen mocht men 2,5 meter uitbouwen met een max. hoogte van 4 meter. Dat wordt nu verruimd naar maar liefst 4 meter uitbouw met een hoogte van 5 meter. Ten tweede kan er straks op bergingen en vrijstaande garages of andere niet aangebouwde bijgebouwen (onder voorwaarden) een verdieping worden gebouwd. Er zijn wel aanvullende eisen gesteld aan samenstelling van het dak, nokhoogte, afstand tot perceelgrens in relatie tot de bezonningssituatie etc. Nog een opmerkelijke mogelijkheid is om op het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen, bijvoorbeeld voor de verzorgen van ouders.

Verruiming van de bebouwing van de achtererven, is wel ook gekoppeld aan de grootte van het bebouwingsgebied en daar komen nieuwe rekenformules voor. Versnelling van de regels levert een flinke besparing voor gemeentes op en maakt het makkelijker om (tijdelijke) wijziging van bestemming mogelijk te maken. Voor eigenaren scheelt het ook tijd en is er meer vrijheid. Echter meer mogelijkheden en vergemakkelijking van de procedures zijn grote voordelen, maar zoals Johan Cruijf al zei: “elk voordeel heeft zijn nadeel”. Want wat houdt dat ineens in als je buren een (nog groter) gebouw mogen plaatsen? Heeft dat invloed op uw eigen woongenot en wat voor gevolgen (positief of negatief) heeft dat voor de waarde van uw woning? Hoe een en ander in de praktijk zal uitwerken, zullen we de komende tijd zien. Elke situatie is anders en uw makelaar kan u daarbij nauwkeurig adviseren. Het voert uiteraard te ver om elke nieuwe aanpassing en de daarbij geldende regels hier tot in detail uit te werken. Meer informatie vindt u uiteraard bij uw makelaar, maar ook online via de gemeentesite of  www.rijksoverheid.nl is veel informatie en een stappenplan bij voorgenomen verbouwing te vinden. Via www.omgevingsloket.nl kunt u snel en eenvoudig een vergunningcheck doen. U weet dan snel of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt.

 

Recent bekeken