Restschuld Hypotheek

17-05-2014

Het kan zo zijn dat uw woning, al dan niet gedwongen door een echtscheiding, verkocht moet worden. Door de huidige omstandigheden op de woningmarkt is het dan goed mogelijk dat u en uw ex-partner na verkoop van de eigen woning blijven zitten met een restschuld. Duizenden Nederlanders krijgen op dit moment te maken met een restschuld bij verkoop van hun woning. 

Het kabinet heeft een aantal maatregelen getroffen om de financiële moeilijkheden die hieruit voortkomen wat te verzachten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de rente over de financiering van deze restschuld (hypothecair of via een krediet) 10 jaar lang af te trekken van de inkomstenbelasting. Ook als u geen eigen woning meer heeft, kunt u de rente over de ontstane schuld nog maximaal 10 jaar in aftrek brengen. De restschuld moet dan wel voor 1 januari 2018 zijn ontstaan. Daarnaast hoeft een bank of geldverstrekker deze schuld niet mee te tellen bij het berekenen van een maximaal mogelijke hypotheek op basis van het onderpand. De maximale verstrekking is thans 104 % van de marktwaarde van de woning. Bij verkoop van de woning met een restschuld mag op een eventueel nieuwe hypotheek op een nieuwe woning hier nog een extra financiering op worden geplaatst inzake het meefinancieren van een restschuld boven deze 104 %. Het inkomen dient dan wel voldoende te zijn om de totale schuld te dragen. Bij echtscheiding is er ook nog een tegemoetkoming voor als u een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) in het verleden heeft afgesloten. U mag in dat geval de gespaarde waarde vroegtijdig opnemen en toch gebruikmaken van de vrijstellingen die gelden voor een KEW, SEW of BEW, mits u het ontvangen bedrag gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. 

Ondanks deze maatregelen van het kabinet blijkt dat niet elke bank of geldverstrekker een restschuld wil financieren. Ook heeft niet iedereen een hypotheek met NHG, waardoor de schuld in een aantal gevallen toch zelf afbetaald dient te worden.

Het is daarom voor huiseigenaren van groot belang om het risico op een restschuld zo klein mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het doen van extra aflossingen tijdens de looptijd op de hypotheek indien dit financieel mogelijk is. Bij een annuitaire of lineaire hypotheek is een verplichte aflossing ingebouwd. Echter bij een aflossingsvrije hypotheek helemaal niet en betaalt u alleen rente. Schroom ook vooral niet om direct aan de bel te trekken bij uw bank of geldverstrekker wanneer er zich betalingsproblemen (gaan) voordoen. Veel banken hebben speciale beheerafdelingen en denken mee bij het vinden van (tijdelijke) oplossingen, bijvoorbeeld omzetting naar een lager rentetarief. Samen met uw bank of geldverstrekker wordt er dan gezocht naar een oplossing voor de betaalbaarheid van uw hypotheek.

 

 

Recent bekeken